seminar T E M E L J I  / Foundation class Online & Live – dr. Snežana & Mirjana

seminar T E M E L J I / Foundation class Online & Live – dr. Snežana & Mirjana

  • Post category:dogodki

v živo kar na 2 lokacijah ali ONLINE:

  V živa: KRK / Novi Sad 

ONLINE

Si opazil_a, da se ne prilegaš tej resničnosti?

Iščeš ključe, ki bodo odklenili omejitve te resničnosti in ti dopustili stopiti v neskončne možnosti ustvarjanja tistega, kar si resnično želiš v svojem življenju?🔍

⁣⁣Dostop do zavedanja je temeljni sistem za akcijo izven omejitev sveta, ki ti ne ustreza.

Pogled na življenjske probleme iz čisto druge perspektive, ko postanejo spremembe lahkotne in ko lahko spremeniš karkoli in vse.❤

Seminar Temelji dopušča, da izstopiš iz matrice te resničnosti. Začel_a bo odkrivati svoje omejene poglede in s spreminjanjem le teh boš odkrila možnosti akcije iz vprašanja, izbire, priložnosti in doprinosa.💫

Raziskal_a boš kako ustvariti življenje, ki si ga resnično želiš. Seminar ti ponuja več zavedanja o sebi kot neskončno bitje in kot neskončne možnosti, ki so ti na voljo.

Navdušen_a boš glede možnosti in vprašanja “kaj je še mogoče?”❤

Registracija: https://www.accessconsciousness.com/sl-si/class-catalog/core-classes/foundation/The-Foundation_637363617405462905/?fbclid=IwAR1DpS-My6TjFSGL-0zsEeGvx9CUWOzHrJTyNjWPQp4IxCf0TSXgR7rb_qI

______________________________________________

💫💫 Foundation class 💫💫
 Live: KRK / Novi Sad

 & ONLINE
🗓 October 8-11. October
⁣⁣
Have you noticed that this reality doesn’t suit you?
⁣⁣
Are you looking for keys that will unlock the limits of this reality and allow you to step into the endless possibilities of creating everything you really want in life? 🔍🔐
⁣⁣
Access awareness is a fundamental systems for action beyond the limit of the world that doesn’t suit you. 🌍
⁣⁣
Looking at life problems from a completely different perspective, it becomes easy for us to change anything.
⁣⁣
The Basic course allows you to get out of the matrix of this reality. You will begin to reveal your limited views, and by their change you would discover the possibility of action from the question, choice, opportunities and contribution. ❤
⁣⁣
You will discover how to truly create the life you want. This course will give you even more awareness about you as an endless being and the endless choices available to you. 💫
⁣⁣
You will be excited about the possibilities and question ” what else is possible?” ❤💫Registration: https://www.accessconsciousness.com/sl-si/class-catalog/core-classes/foundation/The-Foundation_637363617405462905/?fbclid=IwAR1DpS-My6TjFSGL-0zsEeGvx9CUWOzHrJTyNjWPQp4IxCf0TSXgR7rb_qI_________________________

TEMELJNI TEČAJ 💫💫⁣⁣
📍  KRK / Novi Sad & ONLINE
🗓 8 – 11. OKTOBAR⁣⁣
⁣⁣
Jeste li primjetili da vam ova realnost ne odgovara? ⁣⁣
⁣⁣
Tražite li ključeve koji će otključati ograničenja ove realnosti i time vam omogučiti da zakoračite u beskonačne mogućnosti kreiranja svega što zaista želite u životu? 🔍🔐⁣⁣
⁣⁣
Access Consciousness je pragmatični ssistemi za djelovanje izvan ograničenja svijeta koji vam ne odgovara. 🌍⁣⁣
⁣⁣
Gledanjem na životne probleme iz potpuno drugačije perspektive, postaje nam lako promijeniti bilo što. ⁣⁣
⁣⁣
Temeljni tečaj omogućuje izlazak iz matrice ove realnosti. Počet ćete otkrivati svoja ograničavajuća gledišta, a njihovom promjenom otvorili biste mogučnost djelovanja iz pitanja, izbora, mogućnosti i doprinosa.❤
⁣⁣
Otkrit ćete kako uistinu kreirati život koji želite. Ovaj će vam tečaj pružiti još veću svjesnost o vama kao beskonačnom biću i beskonačnim izborima koji su vam dostupni. 💫⁣⁣
⁣⁣
Bit ćete uzbuđeni mogućnostima i pitanjem “Što je još moguće?” ❤💫Registracija: https://www.accessconsciousness.com/sl-si/class-catalog/core-classes/foundation/The-Foundation_637363617405462905/?fbclid=IwAR1DpS-My6TjFSGL-0zsEeGvx9CUWOzHrJTyNjWPQp4IxCf0TSXgR7rb_qI
__________________________________